Yonathan Klijnsma

 @ydklijnsma

  • Fiesta Exploit Kit analysis serving MSIE exploit CVE-2013-2551 - 2013-09-27 - 58 - Yonathan Klijnsma Fiesta
  • An In-depth analysis of the Fiesta Exploit Kit: An infection in 2015 - 2015-02-04 - 58 - Yonathan Klijnsma Fiesta
  • Large malvertising campaign targeting the Netherlands - 2015-06-15 - Fox-IT - Yonathan Klijnsma VirtualDonna Angler